Temiz Üretim Merkezi Kurulma Çalışmaları

UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı Haziran 2008’de başlamış olup, 2011 yılı içinde sona erecektir. Programda genel olarak; eko-verimlilikle (temiz üretim) ilgili; farkındalık ve eğitim, yaygınlaştırma, bilgi merkezi oluşturulması, teknik altyapı ve kapasitenin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarının kurulması, demonstrasyon projeleri gibi faaliyetler gerçekleştirilmekte olup, söz konusu çalışmalar aynı zamanda eko-verimlilik (temiz üretim) merkezlerinin de hizmet ve faaliyet alanlarını oluşturmaktadır.

Yaklaşık 30 yıldır AB, ABD, Kanada, vb. pek çok gelişmiş ülke boru-soru (kirlilik kontrolü) yaklaşımına oranla temiz üretim uygulamalarına ağırlık vermeye başlamıştır. Buna bağlı olarak gelişmiş ülkelerde temiz üretim merkezleri kurulmuş ve bu alandaki faaliyetler söz konusu merkezler aracılığı ve katkıları ile sürdürülmüştür.

Bunun yanında UNIDO/UNEP Ulusal Temiz Üretim Programı ile de 1994’ten bu yana 47 ülkede Temiz Üretim Programları yürütülmüş ve Ulusal Temiz Üretim Merkezleri (UTÜM) kurulmuştur.

Eko-verimlilik (temiz üretim) konusunda kurumsal yapılanmanın gelişmesi, verilen eğitimler ile teknik altyapı ve yeterliliğin  artması tüm dünyada konu üzerine yapılan proje sayısında da hızlı bir artışa neden olmuştur. Günümüzde hayata geçirilen temiz üretim etkinliklerinin tüm paydaşlara ulaştırılabilmesi için pek çok bilgi paylaşım ağı oluşturulmuştur. Bunlar arasında UNEP/UNIDO Ulusal Temiz Üretim Merkezleri Ağı, Batı Sürdürülebilirlik ve Kirlilik Önleme Ağı, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (USEPA) Kirlilik Önleme Bilgi Ağı, Kaynak Verimliliği ve Temiz Üretim Ağı (RECP Network) sayılabilir.

cpcenter

UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı kapsamında taraflarca onaylanmış çıktılardan biri “Ulusal Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Merkezi”nin  kurulmasıdır. Bu bağlamda, Ulusal Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Merkezi’nin, halen programın yürütücülüğünü yapmakta olan TTGV’nin ev sahipliğinde kurulmasına yönelik çalışmalar 2009 yılı sonlarında başlamış, 2010 yılı boyunca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda yoğun olarak sürdürülmüştür. Bu çalışmalar kapsamında ilgili kurumlar arasında çeşitli toplantılar gerçekleştirilmiştir. 6 Nisan 2010 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda yapılan toplantıda dünyadaki Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Merkezleri, yapılanmaları, genel prensipler; TTGV ve UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programına ilişkin detaylı bilgilendirme yapılmıştır.

Bilgilendirme sunumlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Sunum 1: Ulusal Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Merkezleri

Sunum 2: UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı ve Temiz Üretim Merkezleri

Söz konusu değerlendirmeleri takiben alınan kararlar doğrultusunda merkezin TTGV ev sahipliğinde kurulmasına yönelik taslak protokol Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gözetiminde TTGV tarafından hazırlanmıştır. Taslak protokol görüş alınması amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilgili paydaşlara iletilmiştir.

Taslak protokol dokümanı için tıklayınız.