Tanıtım Toplantıları

Toplantılar

UNIDO Eko-verimlilik Programı kapsamında, Adana, Kayseri ve Niğde’de yerel, Ankara’da da ulusal olmak üzere; sanayi kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversite ve kamu temsilcilerinin oluşturduğu katılımcı gruplarına program hakkında bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Toplantılara 180 kişi katılmış olup çoğunluğu sanayi temsilcileri oluşturmuştur.

Adana-Kayseri-Niğde Toplantıları

Ankara Toplantısı