Ankara

Toplantı Programı

“UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI”

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

20 Mayıs 2009

Dr. Fikret Yücel Konferans Salonu

Cyberpark Cyberplaza

B Blok – Kat 1

Bilkent – ANKARA

Toplantı Programı

ankprogram

Toplantı sunumlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz…

BM Ortak Programı “MDG-F 1680: Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi”

UNIDO Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı

UNIDO Eko-Verimlilik Programında Öncelikli Sektörler

Sanayide Temiz Üretim ve Eko-verimlilik: Örnek Uygulamalar

Proje Faaliyeti ve Beklenen Çıktılar