Diğer

Programın ana faaliyetlerinin haricinde katılım gösterilen ve program hakkında bilgi verilen diğer etkinlikler:

Haziran 2010 Hollanda,Kobe ve Leiden Üniversiteleri, “the 3rd International Conference on Eco-efficiency“, Egmond aan Zee.
Mayıs 2010 İstanbul,Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği, “Endüstriyel işletmelerde enerji verimliliği paneli”.
Nisan 2010  Ankara,ODTÜ, “Çevre Mühendisliği Bölümü Semineri”,
Nisan 2010, Standart Dergisi, “Enerji verimliliği ve Temiz Üretim”.
Nisan 2010  İstanbul,  İMES, “Sanayide enerji verimliliği ve uygulamaları semineri”.
Mart 2010,TİSK, İşveren Dergisi, “TTGV Çevre Destekleri ve UNIDO Eko- verimlilik(Temiz Üretim) Programı”.
Şubat 2010 Gaziantep,İTO, “Temiz Üretim ve Sürdürülebilir Tüketim Semineri”.
Şubat 2010  İstanbul, Avrupa İşletmeler Ağı, “Sanayide Enerji Verimliliği ve Finansmanı Konferansı”.
Aralık 2009 Ankara, Türkiye’de Temiz Üretim Uygulamalarının Yaygınlaştırılması için Çerçeve Koşulların ve Ar-Ge İhtiyacının Belirlenmesi Projesi.
Kasım 2009  Ankara, KOSGEB, OSİAD, “Çevre Etkinliği”.