Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)

3'lü
TTGV, 1991’de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayi’nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla, teknolojiye dayalı “inovasyonun” tüm alanlarda gelişmesini desteklemek üzere kurulmuştur.TTGV’nin desteklerinin ana prensibini oluşturan geri dönüşlü ve yürütücü katkılı destekler, kamu fonlarının özel sektörün ulusal ar-ge harcamalarına daha fazla ağırlıkla katılmasını teşvik ederek “çarpan etkisi” sağlayan niteliği ile bugüne kadar ülkemiz ar-ge kapasitesine önemli faydalar sağlamıştır.

TTGV, “Ar-Ge Projeleri”ne, “Teknolojik Girişimcilik Projeleri”ne ve “Çevre Projeleri”ne destek vermektedir.

Çevre Projeleri Destekleri ile ilgili olarak TTGV, Dünya Bankası ve UNIDO aracılığı ile Montreal Protokolu Çok Taraflı Fonu kaynaklı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin (OTİM) Giderilmesi Projesi kapsamında çeşitli dönüşüm projelerinin desteklenmesi çalışmalarını yürütmüş olup, halen kaynak yaratarak sanayide çevre teknolojileri, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine destek sağlamaktadır.

Çevre Teknolojileri Destekleri kapsamında ise; üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde tüketimi ve atık üretimi prensibi ile tüm üretim süreçlerinin gözden geçirilerek, firmanın rekabet gücünün artırılması ve çevreye etkinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Bu destek mekanizması, temiz üretim anlayışıyla birebir örtüşmesi sebebiyle ortak program hedeflerinin daha da yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktadır.

www.ttgv.org.tr