Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO)

UNIDO, gelişmekte olan ülkelerin sınai kalkınma faaliyetlerine destek olmak amacıyla 1966’da kurulmuş ve 1967 yılında ise Ankara Ofisi faaliyetlerine başlamıştır. UNIDO 1986’da BM’in bir uzman kuruluşu olmuştur.

UNIDO’nun Türkiye’de devam eden güncel projeleri arasında, İstanbul’da bulunan Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi, Kalici Organik Kirleticiler (POP) Konusunda Stockholm Sözleşmesinin Uygulanması, İspanya hükümetince finanse edilen BM müşterek projesi “Küresel İklim Değişikliğine Karşı Türkiye’nin Uyum Kapasitesinin Arttırılması” projesine katılım ve Küresel Çevre Fonu tarafından finanse edilen Endüstriyel Enerji Verimliliği projeleri bulunmaktadır.

http://www.unido.org/index.php?id=7039