Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu-Türkiye (MDG-F Türkiye)

mdg1smdg2smdg3smdg4smdg5smdg6smdg7smdg8s

2006 yılında UNDP ve İspanya Hükümeti, şeçilen ülkelerde Binyıl Kalkınma Hedefleri ile ilgili bir anlaşma imzalamıştır. Belirlenen hedefler kapsamında Türkiye’de de çeşitli projeler kabul edilmiştir. “Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi de bu ortak projelerden biridir.

Binyıl Kalkınma Hedefleri, insani kalkınmaya yönelik olarak yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması; tüm bireyler için temel eğitim; toplumsal eşitliğin sağlanması ve kadınların durumunun güçlendirilmesi; çocuk ölümlerinin azaltılması; anne sağlığının iyileştirilmesi; HIV/AIDS, sıtma ve diğer salgın hastalıklarla mücadele; çevresel sürdürülebilirlik ve kalkınma için küresel bir ortaklık kurulması konularını içermektedir.

Fonun bütçesi 528 milyon Avrodur. Bu fondan yararlanacak 57 ülke belirlenmiş ve Türkiye de bu ülkeler arasına girmiştir. Bu kapsamda Türkiye’ye kabul edilen projeleri için 7 milyon Dolar verilmiştir.