Pakyürek Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

pakyürek2 Pakyürek Pakyürek bscap0067

Proje Bilgileri ve Çevresel Kazanımlar

Gıda sektöründe faaliyet göstererek, marine, füme ve dondurulmuş deniz ürünleri üretimi gerçekleştiren firmanın ürün portföyünde hamsi içerikli ürünler başı çekmektedir ve hamsi işlenmesi aşamalarında önemli miktarlarda su tüketimi gerçekleşmektedir.

Firmada temiz üretim yaklaşımı ile hayata geçirilen uygulamalar çerçevesinde hamsi çözdürme ve temizleme bölümlerinde su tüketimini azaltma yönünde teknoloji değişikliği ve proses iyileştirmeleri gerçekleştirilmiştir. Hamsi çözdürme bölümünde kullanılan suyun sistemde tekrar döndürülmesini sağlayan bir su geri kazanım sisteminin yanı sıra ısı transferini artıran bir duşlama teknolojisine geçilmiştir. Gerçekleştirilen uygulama ile proje öncesi sisteme göre 4 kat ham maddenin aynı anda çözdürülmesi sağlanabilmektedir. Ayrıca yeni sistemde ısı transferinin daha kontrollü sağlanmasıyla ürün kalitesinde de artış olmuştur.

Hamsi temizleme bölümünde gerçekleştirilen uygulama ise bu bölümde kullanılan suyun arıtılarak yeniden kullanılmasına olanak tanımaktadır. Bu hatta kullanılan su, filtrasyon, çöktürme ve ozonlama süreçlerini de içeren bir arıtma sisteminde arıtılmakta ve yeniden kullanılmaktadır. Bahsi geçen sistem konfigürasyonu uygulamaya alındıktan sonra en yüksek su tüketiminin gerçekleştiği hatlardan biri olan hamsi temizleme bölümünde literatürde bahsi geçen su tüketim miktarlarına (referans değerler) yaklaşılmıştır. Öte yandan yer altı suyunun pompalanması için harcanan enerjiden de tasarruf edilmiştir.

Firma faaliyet alanı Gıda Sektörü: Marine, Füme ve Dondurulmuş Deniz Ürünleri Üretimi
Proje öncesi su tüketimi 75.000 m3/yıl
Su tasarrufu 33.400 m3/yıl (%44,5)
Enerji tasarrufu 15.000 kWh/yıl
CO2 salımında azalma* 8,9 ton/yıl
* 1 kWh elektrik = 0,59 kg CO2

Yatırım Maliyeti ve Ekonomik Kazanımlar

Proje bütçesi UNIDO katkısı: 26.900 $, Firma katkısı: 50.000 $
Toplam yatırım maliyeti 76.900 $
Su tasarrufu* 46.025 $/yıl
Enerji tasarrufu 2.150$/yıl
Proje geri ödeme süresi 1,6 yıl
*Şebeke suyu fiyatı esas alınmıştır.