Eğitimler

“Ulusal Uzmanlar için Eko-verimlilik Eğitimi”

28-29 Ocak 2010 tarilerinde gerçekleştirilen “Ulusal Uzmanlar için Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Temel Eğitimi” kapsamında; ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Göksel Demirer, TTGV’den Ferda Ulutaş ve Emrah Alkaya, ulusal uzmanlarımızı aşağıdaki konularda bilgilendirmişlerdir:

  • UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı
  • Temiz Üretim(TÜ) kavramının çerçevesi ve tanımı,
  • Sanayi tesisleri bazında TÜ uygulamaları,
  • TÜ ile boru-sonu (end of pipe) yaklaşımları arasındaki temel farklar,
  • Boru-sonu (kirlilik kontrolü) uygulamalarının yerine TÜ yaklaşımının benimsenmesinin önemi,
  • Bir TÜ projesinin bileşenleri ve bu süreçte özellikle veri toplamanın önemi,
  • Kuruluşlarda TÜ projelerinin hayat bulabilmesi için çevre takımlarının oluşturulması ve politika geliştirilmesi. Geliştirilen çevre politikalarının yönetici ve çalışanlara benimsetilmesi,
  • Atık yönetimi ve geri kazanım,
  • TÜ denetimi,
  • UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı kapsamında gerçekleştirilen pilot projeler.

Eğitimin uygulama kısmı olan “Fun Factory” adlı bölümde, katılımcılar hem eğlenmişler hem de TÜ yaklaşımını uygulama olanağı bulmuşlardır.

Eğitime özel sektör ve sanayi temsilcilerinin (sanayi kuruluşları, danışmalık şirketleri, sektörel kuruluşlar, sanayi odaları ve organize sanayi bölgeleri) yanı sıra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çevre Orman Bakanlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, KOSGEB gibi kamu kurumları ve üniversitelerden geniş bir katılım olmuştur. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verilmiştir.

Eko-verimlilik (Temiz Üretim) 1. Eğitim Sertifikası

“Ulusal Uzmanlar için Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Eğitimi”ni alanlar için tıklayınız.

Eğitim Fotoğrafları:

Eğitim programı için tıklayınız.

“Ulusal Uzmanlar için Materyal Akım Analizi ve Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Eğitimi”

09-11 Şubat 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan “Ulusal Uzmanlar için Materyal Akım Analizi ve Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Eğitimi” kapsamında, Effizienz-Agentur NRW (EFA) uzmanlarından Ilona Dierschke ve Maatthias Graf kurumsal deneyimlerini ulusal uzmanlarımızla paylaşmış ve EFA’nın lisanslı PIUS Check yöntemi hakkında bilgi vermişlerdir. Eğitimin 2. gününde BOSAN Boyama Ltd. Şti. tesisine ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ulusal uzmanlarımız, çalışma grupları oluşturarak, tesiste PIUS Check uygulaması gerçekleştirmiştir. Gruplar yaptıkları çalışmaları ve tesis için geliştirdikleri TÜ olanaklarını eğitimin 3. gününde ayrıntılı olarak değerlendirilerek tüm katılımcılara sunmuşlardır.

Bu eğitimin kapasitesi sınırlı olduğundan ve ilk eğitimi alanlardan bir bölümü ikinci eğitime katılım sağlamıştır. Katılımcıların belirlenmesinde farklı kurumların katılımı ve potansiyel yaygınlaştırma etkisi gibi unsurlar gözetilmiştir.

“Ulusal Uzmanlarımız için Materyal Akış Analizi ve Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Eğitimi”ni alanlar için tıklayınız.

Eğitim sonunda ulusal uzmanlarımıza sertifikaları verilmiştir.

Eko-verimlilik (Temiz Üretim) 2. Eğitim Sertifikası

Eğitim Fotoğrafları:

Eğitim programı için tıklayınız.