Eko-verimlilik Program Faaliyetleri

<table style=”height: 779px;” border=”0″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″ width=”628″>
<tbody>
<tr>
<td width=”264″ valign=”top”><img class=”alignnone size-full wp-image-1136″ title=”balik7″ src=”http://www.ekoverimlilik.org/wp-content/uploads/2010/06/balik7.jpg” alt=”balik7″ width=”214″ height=”160″ /></td>
<td width=”396″ valign=”top”><strong><span style=”text-decoration: underline;”>Öncelikli   Sektörler</span></strong>

<span style=”font-size: 8pt; font-family: Arial;”><a href=”http://www.ekoverimlilik.org/?page_id=300″ target=”_self”>Eko-verimlilik   programı alt-projesi kapsamında, Seyhan Havzası Bölgesi’nde (Kayseri, Niğde,   Adana), öncelikli sanayi sektörleri belirlenirken; projenin ana hedefi   (iklim değişikliği risklerinin yönetimi için kapasite geliştirilmesi), sanayi   sektörü için belirlenen hedef (sanayinin iklim değişikliği için kapasite   geliştirilmesi), Eko-verimlilik programı alt projesinin hedefleri   (eko-verimlilik yaklaşımının benimsenmesi… </a></span></td>
</tr>
<tr>
<td width=”264″ valign=”top”><img class=”alignnone size-full wp-image-1140″ title=”metal1″ src=”http://www.ekoverimlilik.org/wp-content/uploads/2010/06/metal11.bmp” alt=”metal1″ /></td>
<td width=”396″ valign=”top”><strong><span style=”text-decoration: underline;”>Firma   Uygulamaları</span></strong>

<strong><span style=”text-decoration: underline;”> </span></strong>

<span style=”font-size: 8pt; font-family: Arial;”><a href=”http://www.ekoverimlilik.org/?page_id=309″ target=”_self”>Firmalara yönelik   pilot proje kapsamında, öncelikli sektörlerde uygulama örnekleri   gerçekleştirilmesi, yaygınlaştırma faaliyetleri için bilgi ve deneyim   sağlanması, farkındalığın ve kapasitenin artırılması hedeflenmektedir.   Firmalara yönelik pilot projede, küresel iklim değişikliğinden öncelikli   olarak etkilenecek alan olan “su” üzerine yoğunlaşılmıştır…</a></span></td>
</tr>
<tr>
<td width=”264″ valign=”top”><img class=”alignnone size-full wp-image-1053″ title=”eğitim” src=”http://www.ekoverimlilik.org/wp-content/uploads/2009/08/eğitim1.JPG” alt=”eğitim” width=”200″ height=”150″ /></td>
<td width=”396″ valign=”top”><strong><span style=”text-decoration: underline;”>Eğitimler</span></strong>

<strong><span style=”text-decoration: underline;”> </span></strong>

<span style=”font-size: 8pt; font-family: Arial;”><a href=”http://www.ekoverimlilik.org/?page_id=470″ target=”_self”>Ulusal   uzmanlarımız için Eko-verimlilik eğitimleri düzenlenmiştir. Eğitimde, UNIDO   Eko-verimlilik Programı ve “temiz üretim” kavramının tanımı yapılıp,   uygulamalar hakkında bilgi verilmiştir…</a></span></td>
</tr>
<tr>
<td width=”264″ valign=”top”><img class=”alignnone size-full  wp-image-1061″ title=”toplantı” src=”http://www.ekoverimlilik.org/wp-content/uploads/2009/08/toplantı1.JPG” alt=”toplantı” width=”200″ height=”150″ /></td>
<td width=”396″ valign=”top”><strong><span style=”text-decoration: underline;”>Çalıştay   ve Toplantılar</span></strong>

<strong><span style=”text-decoration: underline;”> </span></strong>

<span style=”font-size: 8pt; font-family: Arial;”><a href=”http://www.ekoverimlilik.org/?page_id=770″ target=”_self”>Eko-verimlilik   Programı kapsamında bazı şehirlerimizde bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir…</a></span>

<strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width=”264″ valign=”top”><img class=”alignnone size-full wp-image-1023″ title=”birlik130″ src=”http://www.ekoverimlilik.org/wp-content/uploads/2009/08/birlik130.jpg” alt=”birlik130″ width=”197″ height=”130″ /></td>
<td width=”396″ valign=”top”><strong><span style=”text-decoration: underline;”>Temiz Üretim Merkezi Kurulum   Çalışmaları</span></strong>

<strong><span style=”text-decoration: underline;”> </span></strong>

<span style=”font-size: 8pt; font-family: Arial;”><a href=”http://www.ekoverimlilik.org/?page_id=872″ target=”_self”>Programda genel olarak; eko-verimlilikle (temiz üretim)   ilgili; farkındalık ve eğitim, yaygınlaştırma, bilgi merkezi oluşturulması,   teknik altyapı ve kapasitenin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası   işbirliği ağlarının kurulması, demonstrasyon projeleri gibi faaliyetler   gerçekleştirilmekte olup, söz konusu çalışmalar aynı zamanda eko-verimlilik   (temiz üretim) merkezlerinin de hizmet ve faaliyet alanlarını   oluşturmaktadır… </a></span></td>
</tr>
<tr>
<td width=”264″ valign=”top”><img class=”alignnone size-full wp-image-1144″ title=”diğer3″ src=”http://www.ekoverimlilik.org/wp-content/uploads/2010/06/diğer3.jpg” alt=”diğer3″ width=”187″ height=”185″ /></td>
<td width=”396″ valign=”top”><strong><span style=”text-decoration: underline;”>Diğer </span></strong>

<strong><span style=”text-decoration: underline;”> </span></strong>

<span style=”font-size: 8pt; font-family: Arial;”><a href=”http://www.ekoverimlilik.org/?page_id=731″ target=”_self”>Programın   ana etkinliklerinin haricinde katılım gösterilen ve program hakkında bilgi   verilen diğer etkinliklere katılım sağlanmıştır…</a></span></td>
</tr>
</tbody></table>

balik7 Öncelikli Sektörler

Eko-verimlilik programı alt-projesi kapsamında, Seyhan Havzası Bölgesi’nde (Kayseri, Niğde, Adana), öncelikli sanayi sektörleri belirlenirken; projenin ana hedefi (iklim değişikliği risklerinin yönetimi için kapasite geliştirilmesi), sanayi sektörü için belirlenen hedef (sanayinin iklim değişikliği için kapasite geliştirilmesi), Eko-verimlilik programı alt projesinin hedefleri (eko-verimlilik yaklaşımının benimsenmesi…

metal1 Firma Uygulamaları

Firmalara yönelik pilot proje kapsamında, öncelikli sektörlerde uygulama örnekleri gerçekleştirilmesi, yaygınlaştırma faaliyetleri için bilgi ve deneyim sağlanması, farkındalığın ve kapasitenin artırılması hedeflenmektedir. Firmalara yönelik pilot projede, küresel iklim değişikliğinden öncelikli olarak etkilenecek alan olan “su” üzerine yoğunlaşılmıştır…

eğitim Eğitimler

Ulusal uzmanlarımız için Eko-verimlilik eğitimleri düzenlenmiştir. Eğitimde, UNIDO Eko-verimlilik Programı ve “temiz üretim” kavramının tanımı yapılıp, uygulamalar hakkında bilgi verilmiştir…

toplantı Çalıştay ve Toplantılar

Eko-verimlilik Programı kapsamında bazı şehirlerimizde bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir…

birlik130 Temiz Üretim Merkezi Kurulum Çalışmaları

Programda genel olarak; eko-verimlilikle (temiz üretim) ilgili; farkındalık ve eğitim, yaygınlaştırma, bilgi merkezi oluşturulması, teknik altyapı ve kapasitenin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarının kurulması, demonstrasyon projeleri gibi faaliyetler gerçekleştirilmekte olup, söz konusu çalışmalar aynı zamanda eko-verimlilik (temiz üretim) merkezlerinin de hizmet ve faaliyet alanlarını oluşturmaktadır…

diğer3 Diğer

Programın ana etkinliklerinin haricinde katılım gösterilen ve program hakkında bilgi verilen diğer etkinliklere katılım sağlanmıştır…