BM Ortak Programı

MDG-F LOGOTürkiye’nin iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele edebilmesi ve bu etkileri yönetebilmesi için gerekli stratejilerin oluşturulması, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi başlıklı Birleşmiş Milletler Ortak Programı Haziran 2008’de başlatılmıştır. Ortak Program ile iklim değişikliğine uyumun ulusal, bölgesel ve yerel politikalara, sürdürülebilirlik yolunda ve Türkiye’nin kalkınma hedefleri çerçevesinde entegre edilmesi hedeflenmektedir.

Çevre ve Orman Bakanlığı, ortak programın teknik unsurlarından sorumlu lider yürütücü kurum olarak yer almaktadır. Ortak Program; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) tarafından yürütülmektedir. Ortak Program, İspanya Hükümeti tarafından Birleşmiş Milletler’e aktarılan Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu (MDG-F) tarafından desteklenmektedir. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi diğer ilgili bakanlıklar, programın uygulanması için teknik destek sağlamaktadır.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (UNFCCC) sunulan Türkiye’nin Birinci Ulusal Bildirimi’nde, iklim değişikliğinin Türkiye’deki en önemli etkileri arasında artan yaz sıcaklıkları, azalan yağışlar, yüzey sularının kaybı ve kuraklık gibi etkilere vurgu yapılmaktadır. Çukurova Üniversitesi, TÜBİTAK ve İnsanlık ve Doğa Araştırmaları Enstitüsü (RIHN) tarafından yapılan çalışmalara göre; Ortak Program için pilot bölge olarak belirlenmiş olan Seyhan Havzası’nda da sıcaklıkların artacağı, yağışların azalacağı, sulama suyunun azalacağı, yeraltı suları üzerindeki kullanım baskısının artacağı ve kirlenme riskinin oluşacağı, yeraltı sularında tuzlanma olacağı öngörülmektedir. Sonuç olarak, Türkiye’nin birçok bölgesinde olduğu gibi Seyhan Havzası’nda da tarımsal ve evsel kullanımın yanı sıra sanayide de su sıkıntısı yaşanacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Ortak Programı ile; Türkiye’nin kırsal ve kıyı alanları gelişimini tehdit edebilecek iklim değişikliği risklerini yönetmek için kapasite geliştirilmesi ve pilot bölge olan Seyhan Havzası’nda yörenin iklim değişikliğine dayanıklılığını ve uyumunu artırmaya yönelik girişimlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.