Firma Uygulamaları

Program kapsamında belirlenen öncelikli sektörlerin çevresel etkiler bazında Seyhan Havzası dışında ulusal ölçekte de oldukça önemli olduğunu söylemek mümkündür. İlgili sektörler ülkemizde su tüketimi, enerji tüketimi, atık ve atıksu oluşumu gibi konularda ön plana çıkmaktadır.Firmalara yönelik pilot projeler kapsamında, öncelikli sektörlerde uygulama örnekleri gerçekleştirilmesi, yaygınlaştırma faaliyetleri için bilgi ve deneyim sağlanması, farkındalığın ve kapasitenin artırılması hedeflenmiştir. Pilot projelerde, küresel iklim değişikliğinden öncelikli olarak etkilenecek alan olan “su” üzerine yoğunlaşılmıştır.

Pilot projeler kapsamında belirlenen öncelikli sektörlerde (tekstil-deri, gıda-içecek, kimyasal madde, metal işleme-makine) faaliyet gösteren 6 firmada uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Bu projelerdeki temiz üretim uygulamaları ve sağlanan kazanımların bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

ozeltekstil_logo pakyürek2
advansa_logo1 ditas_logo
bosan_logo1 meysu
SAĞLANAN KAZANÇLAR AÇIKLAMA
Su Tasarrufu 784.550 m3/yıl(%22)
Kimyasal Tasarrufu 192 ton/yıl Tuz (NaCl)
7,7 ton/yıl Tiner
5,2 ton/yıl Sodyum Siyanür (NaCN)
1,2 ton/yıl Kadmiyum Oksit (CdO)
1,7 ton/yıl Diğer
Enerji tasarrufu 4.681.000 kWh/yıl Doğalgaz (425.545 m3) 265.970 kWh/yıl Elektrik
CO2 salımında azalma* 978 ton/yıl CO2
Diğer Kazanımlar

 • Üretim sürecinde ve ürün kalitesinde iyileşme
 • Proses süresinin kısalması
 • İş gücünden tasarruf
 • Bakım-onarım maliyetlerinin azalması
 • Atıksu arıtma maliyetlerinde azalma
 • Çalışma ortamlarının iyileştirilmesi
 • Firma dışından hizmet alımına ihtiyacın ortadan kalkması
 • Nakliye maliyetinden tasarruf
 • Gürültü probleminin önüne geçilmesi
 • * 1 kWh elektrik = 0,59 kg CO2
  Yatırım Tutarı UNIDO Katkısı: 139.800 $
  Firmaların Katkısı: 125.000 $
  Toplam: 264.800 $
  Yıllık Mali Kazanç 1.357.792 $
  Geri Ödeme Süresi 2,3 ay