Ulusal Uzmanlar için Eko-verimlilik Temel Eğitimi

28-29 Ocak 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen “Ulusal Uzmanlar için Eko-verimlilik Temel Eğitimi” kapsamında; ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Göksel Demirer, TTGV’den Ferda Ulutaş ve Emrah Alkaya, ulusal uzmanlarımızı aşağıdaki konularda bilgilendirmişlerdir:

  • UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı
  • Temiz Üretim(TÜ) kavramının çerçevesi ve tanımı,
  • Sanayi tesisleri bazında TÜ uygulamaları,
  • TÜ ile boru-sonu (end of pipe) yaklaşımları arasındaki temel farklar,
  • Boru-sonu (kirlilik kontrolü) uygulamalarının yerine TÜ yaklaşımının benimsenmesinin önemi,
  • Bir TÜ projesinin bileşenleri ve bu süreçte özellikle veri toplamanın önemi,
  • Kuruluşlarda TÜ projelerinin hayat bulabilmesi için çevre takımlarının oluşturulması ve politika geliştirilmesi. Geliştirilen çevre politikalarının yönetici ve çalışanlara benimsetilmesi,
  • Atık yönetimi ve geri kazanım,
  • TÜ denetimi,
  • UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı kapsamında gerçekleştirilen pilot projeler.

Eğitimin uygulama kısmı olan “Fun Factory” adlı bölümde, katılımcılar hem eğlenmişler hem de TÜ yaklaşımını uygulama olanağı bulmuşlardır.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verilmiştir.

Eğitim Fotoğrafları:

Eğitim programı için tıklayınız.