Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Belgesel Filmi

UNIDO Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı, Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Fonu (MDG-F) kapsamında İspanya Hükümeti tarafından desteklenen ve 2008-2011 yılları arasında yürütülen “Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi” Birleşmiş Milletler Ortak Programı’nın bir alt programı olarak gerçekleştirilmiştir. Program, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) koordinatörlüğünde,  Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) yürütücülüğünde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) danışmanlığında sürdürülmüştür.

UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı, sanayide iklim değişikliğine uyumun eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamaları ile sağlanabileceği temeline ve daha az kaynak kullanarak üretim yapılması gereğine dayanmaktadır. Genel anlamda Program, su, enerji ve hammadde tasarrufu, üretim verimliliğinin artışı, ürün ve üretim kalitesinde iyileşme, çevre dostu üretim süreçlerine yönelik pek çok uygulamayı içeren, diğer bir ifadeyle hem ekonomik hem çevresel kazanımları bir arada sunan bir yaklaşımın yaygınlaştırılmasına hizmet etmektedir.

Program kapsamında bugüne kadar, bilgilendirme, tanıtım ve eğitim programlarının yanı sıra altı tesiste pilot proje uygulamaları tamamlanmış, su tasarrufu başta olmak üzere çevresel ve ekonomik açıdan önemli kazanımlar sağlanmıştır.