Yaygınlaştırma Toplantıları

Sanayide iklim değişikliğine uyumun sağlanması ve kaynak verimli üretim süreçlerinin benimsenmesi amacıyla 3 yıldır devam eden UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı’nın son aşamasına gelinmektedir.

Pilot Proje çıktılarının paylaşılması amacıyla öncelikle Seyhan Havzası’nda olmak üzere çeşitli bölgelerimizde ve illerimizde bilinçlendirme ve yaygınlaştırma toplantıları gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Niğde Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Adana Ticaret Odası’nın katkılarıyla  27 Nisan 2011 tarihinde Kayseri’de, 07 Haziran 2011 tarihinde Niğde’de ve 08 Haziran 2011 tarihinde de Adana’da çalıştaylar düzenlenmiştir.

Çalıştaylarda,  Birleşmiş Milletler kanalıyla sağlanan hibeler ve firma katkılarıyla gerçekleştirilen 6 eko-verimlilik (temiz üretim) pilot uygulaması ile,

  • Su ve enerji tasarrufu sağlanarak verimliliğin nasıl artırıldığını
  • Küçük ölçekli yatırımlarla önemli kazanımların nasıl sağlandığını
  • Eko-verimli çözümler üretirken ürün ve üretim süreçlerinin kalitesinin nasıl yükseldiği

gibi konular paylaşılmış olup bunlara ek olarak ülkemizdeki eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarının artırılmasına yönelik görüşler de aktarılmış ve katılımcılarla fikir alış-verişi yapılmıştır.

Çalıştaylara ilişkin sunumlar ve fotoğraflara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Çalıştay Sunumları

Çalıştay Programları

Kayseri Çalıştay Programı
Niğde Çalıştay Programı
Adana Çalıştay Programı

Çalıştay Fotoğrafları