Prof. Dr. Göksel Demirer

Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden 1989 ve 1991 yıllarında aldıktan sonra, Vanderbilt Üniversitesi (Nashville, Tennessee) Çevre Mühendisliği Bölümü’nde doktora çalışmaları yürütümüş ve 1996 yılında doktora derecesini almıştır. Daha sonra ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başlayan Prof. Dr. Göksel N. Demirer, halen aynı bölümde tam zamanlı öğretim üyeliği yapmaktadır.

Washington State Ünivesitesi Biyolojik Sistem Mühendisliği ve RMIT Ünivesitesi Çevre ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde sırasıyla 2003-2004 ve 2007 yıllarında ziyaretçi profesör olarak bulunmuştur.

Uzmanlık alanları arasında anaerobik çevre biyoteknolojisi, atıksu mühendisliği, temiz (sürdürülebilir) üretim, doğal arıtma sistemleri, atıklardan biyoenerji ve biyoürün eldesi bulunmaktadır.

55’ten fazla makalesi, 90’ın üstünde konferans bildirisi ve Science Citation Index’de (ISI)  450’nin üstünde atıf indeksi bulunmaktadır. Bunun yanında, ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından desteklenen araştırma projelerinin 10’unuda proje yürütücüsü, 11’inde ortak yürütücü olarak yer almıştır.