Kemal Işıtan

Proje Asistanı

2010 yılında Erciyes Üniversitesi Fizik Bölümün’den mezun oldu. Aralık 2009’da Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nda staja başladı. Stajın ardından halen Çevre Projeleri Gurubu’nda Ulusal Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı kapsamında Proje Asistanı olarak görevini sürdürmektedir.