Merve Böğürcü

Uzman Yardımcısı

Mayıs 2010’da TTGV’de uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Merve Böğürcü, Çevre Projeleri Grubu’nda sanayideki temiz üretim, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri ile ilgili ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmektedir.

Lisans derecesini 2008 yılında ODTÜ Çevre Mühendislği Bölümü’nden almıştır. Halen aynı bölümde yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir. 2008-2010 yılları arasında ODTÜ Çevre Mühendisliği bölümünde Araştırma Görevliliği yapmıştır. Uzmanlık alanları arasında sürdürülebilir üretim ve tüketim, ekolojik ayakizi hesaplamaları,  bilimsel karar verme yöntemlerinin çevre alanındaki uygulamaları bulunmaktadır.