Ayşe Kaya Dündar

Uzman

Nisan 2002’de, TTGV Çevre Projeleri Grubu’nda Uzman olarak göreve başlamış olup halen aynı birimde görevini sürdürmektedir.

1991 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu;  yüksek lisans derecesini Ankara Üniversitesi Sosyal Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı’ndan 2005 yılında aldı. Aynı bölümde doktora çalışması devam etmektedir. 1991 – 1993 yılları arasında ODTÜ’de proje asistanı; 1993-2002 yılları arasında  özel sektörde içmesuyu – atıksu ve yağmursuyu projelendirme ve inşaat yapımı aşamalarında çevre mühendisi olarak görev aldı. 2001 yılından bu yana Türkiye Bilimler Akademisi Çevre Komisyonu üyesidir. 1991-2005 yılları arasında TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nda değişiklik kademelerde görevlerde bulundu. 2006-2010 ve 2010-2014 dönemleri arasında Temiz Enerji Vakfı Yönetim kurulunda TTGV adına yer almaktadır. TTGV’de İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Projesi ile başlayan çalışmalarına Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Giderilmesi Projesi ile devam etmiş olup, halen TTGV Çevre Projeleri Grubu’nda, sanayideki temiz üretim, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri ile ilgili ulusal ve uluslararası proje çalışmalarında görev almaktadır. Uzmanlık alanları arasında çevre politikaları, ulusal ve uluslararası (AB) çevre mevzuatı, iklim değişikliği ve temiz üretim konuları yer almaktadır.