Emrah Alkaya

Uzman

Aralık 2008’de, TTGV Çevre Projeleri Grubu’nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış olan Emrah ALKAYA, Ocak 2010  tarihinden bu yana aynı birimde Uzman olarak görevini sürdürmektedir.

Emrah Alkaya, 2006 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2006 – 2008 yılları arasında ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde Proje Asistanlığı yaptı; Yüksek Lisans derecesini yine aynı bölümden 2008 yılında aldı. 2008 yılından bu yana aynı bölümde Doktora çalışmalarına devam etmektedir. Lisansüstü akademik çalışmaları neticesinde ulusal/uluslararası pek çok akademik yayına imza attı. 2008 yılında TEMPO Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. bünyesinde biyolojik atık su arıtım sistemlerinin modellenmesi ve katı atık yönetim sistemleri üzerine çalıştı. Uzmanlık alanları arasında önleyici çevre yönetimi, organik atıklardan biyogaz/biyo-ürün üretimi, biyolojik atıksu arıtımı, laboratuar analiz/ölçüm ve izleme sistemleri, sanayide enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yer almaktadır. Halen TTGV Çevre Projeleri Grubunda sanayideki temiz üretim, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri ile ilgili ulusal ve uluslararası proje çalışmalarında görev almaktadır.