Ferda Ulutaş

Çevre Projeleri Koordinatörü

Nisan 2007’de, TTGV Çevre Projeleri Grubu’nda Uzman olarak göreve başlamış olan Ferda ULUTAŞ, Ekim 2008 tarihinden bu yana aynı birimde Koordinatör olarak görevini sürdürmektedir.

Ferda ULUTAŞ, 1995 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu;  yüksek lisans derecesini yine aynı bölümden 1998 yılında aldı. 1997 – 2007 yılları arasında T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Araştırma ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Bölümü’nde yurtiçi ve yurtdışı üretim tesislerinin çevre alanındaki çalışmalarında teknik destek ve danışmanlık hizmeti sağlamaya, ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası faaliyetlerin yürütülmesine yönelik olarak çalıştı. İstanbul Sanayi Odası Çevre Teknik Çalışma Grubu’nun başkanlığını yürüttü. Uzmanlık alanları arasında endüstriyel çevre yönetimi ve çevre yönetim sistemleri, üretimin çevresel boyutları, çevresel etki değerlendirme, ulusal ve uluslararası (AB) çevre mevzuatı ve uygulamaları, çevre envanter ve etüt çalışmaları, hava kalitesi modelleme ve baca gazı arıtma sistemlerinin yanı sıra sanayide temiz üretim (eko-verimlilik) uygulamaları, eko-inovasyon politikaları ve sürdürülebilir tüketim ve üretim ile ilgili konular yer almaktadır. Halen TTGV Çevre Projeleri Grubu’nda, sanayideki temiz üretim, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri ile ilgili ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmekte ve ilgili destek programlarını yönetmektedir.