Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim (Sürdürülebilir Üretim) Ar-Ge Proje Pazarı

Günümüzde kaynak verimliliği gün geçtikçe daha fazla önem kazanıyor ve kaynak verimliliğini artırabilmek amacıyla farklı yöntem ve yaklaşımlar sunulmaktadır.

Bu bakış açısıyla öncelikle kaynak tüketiminin azaltılmasına ve atıkların kaynağında önlenmesine yönelik temiz üretim uygulamaları öne çıkıyor. Bunun tamamlayıcısı olarak da işletmeler arasında atık, yan ürün, enerji vb. değişimi başta olmak üzere her türlü kaynağın etkin kullanılmasını amaçlayan endüstriyel simbiyoz yaklaşımı da gelişiyor. Şüphesiz bunlar araştırmacılar için yeni bir alan ve işletmeler için de çevresel ve ekonomik fırsatlar sunuyor.

Konuyla ilgili olarak başlatılan “İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi”, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) yürütücülüğünde ve Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı Şirketi (BTC) desteğiyle endüstriyel simbiyoz hakkında farkındalığın ve uygulamaların artmasını hedefliyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde Ar-Ge çalışmalarının endüstrinin çevresel performansının ve ekonomik rekabetçiliğinin artırılabilmesi açısından kritik öneme sahip olduğu ve  Ar-Ge çalışmaları ile daha pek çok sektörde ve işletmede, temiz üretim ve endüstriyel simbiyoz potansiyellerinin hayata geçebileceği belirtiliyor.

Bu amaçla Adana Sanayi Odası (ADASO), Çukurova Üniversitesi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve Adana Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi işbirliğiyle, “sürdürülebilir üretim” yaklaşımını destekleyici Ar-Ge çalışmaları yapan, yeni ürün/süreç geliştiren, sanayiye aktarmak isteyen araştırmacılar ve girişimciler ile sanayicinin biraraya getirilmesine yönelik bir Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği düzenlendi.

40 projenin yer aldığı etkinlikte 60’a yakın ikili görüşme gerçekleştirildi. Sunumlara ve etkinliğin detaylarına ilişkin bilgi için http://projepazari.endustriyelsimbiyoz.org/ adresi ziyaret edilebilir.