Rio+20 sonrasında “İstediğimiz Gelecek” tartışıldı.

www.ekoverimlilik.org.ebozavr.com ve rimlilik.org/wp-content/uploads/2012/09/sk_logo.jpg” alt=”" width=”100″ height=”103″ />İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (TBCSD), Kalkınma Bakanlığı himayesinde “Rio+20 Sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Diyaloğu” başlıklı konferansı düzenledi. Konferansa; Kalkınma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile iş dünyasından üst düzey yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler katıldı.

Etkinlikte, “su ve enerji verimliliği, atık yönetimi, ekosistemlerin korunması ve ekolojik tarım” konularında en iyi uygulama örneği olarak seçilen kuruluşlar projelerini anlattı. Rio+20 sonuçlarının Türkiye’ye yansımasının tartışıldığı konferansta, “The Future We Want – İstediğimiz Gelecek” başlıklı belgenin sürdürülebilir kalkınmaya erişmeye destek verebileceği alanlar değerlendirildi.

Etkinlikte Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından yürütülen ve en iyi uygulama örneği seçilen Eko-verimlilik Programı da katılımcılarla paylaşıldı. TTGV yetkilisi Emrah Alkaya yaptığı sunumuyla, programın uygulanmasıyla elde edilen hammadde kazanımlarına ve ekoverimlilik kavramının yaygınlaştırılmasına değindi.

Sunum:

UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı - TTGV Uzmanı Emrah Alkaya

Detaylı bilgi için:

http://www.tbcsd.org/index.php?Lisan=TR