İzmir eko-verimliliğe (temiz üretim) hazırlanıyor.

Ekim 2011′de İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)  ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) arasında imzalanan “işbirliği protokolü” ile “İzmir’de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi” başlatılmıştır.

İzmir Bölge Planı ile uyum içinde olan projede İzmir’de etkinlik gösteren sanayi kuruluşları ve ilgili diğer kuruluşların eko-verimlilik (temiz üretim) konusundaki faaliyetlerinin desteklenerek, konu ile ilgili çalışmaların yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

TTGV’nin yürütücülüğünde devam eden projede bu zamana kadar eko-verimlilik (temiz üretim) ile ilgili mevcut durum, kapasite, kaynak, yapılan çalışmalar ve ihtiyaçlar bağlamında bölge değerlendirildi. Bu çıktılara göre bölgede konu ile ilgili çalışan uzmanların eko-verimlilik (temiz üretim) konusundaki kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından ODTÜ ve TÜBİTAK-MAM uzmanlarının da desteğiyle katılımcılara aşağıdaki konular hakkında bilgi verildi:

 • Çevre ile ilgili gelişmeler,
 • Çevre ile ilgili güncel yaklaşımlar ve temiz üretim,
 • Temiz üretim kavramsal çerçeve,
 • Çevre yönetimi ve temiz üretim,
 • Dünyada temiz üretim
 • Türkiye’de temiz üretimin gelişimi ve mevcut durum,
 • Temiz üretim ve çevre mevzuatı,
 • Temiz üretim ve finansal mekanizmalar,
 • Temiz üretimin enerji verimliliği boyutu ve uygulama örnekleri,
 • Enerji verimliliği denetimi (etüt çalışması),
 • Temiz üretim denetimi,
 • Temiz üretim uygulama örnekleri.

Eğitimde katılımcılardan oluşan çalışma grupları Eğlence Fabrikası ve Kahve Oyunu ile temiz üretim yaklaşımını minyatürize ederek kavramı daha etkin anlama fırsatı buldu. Eğitimin teorik bölümünün ardından gerçekleştirilen uygulamalı eğitim ile de bölgede yer alan bir tekstil firması ziyaret edilerek temiz üretim olanakları katılımcılar tarafından incelendi ve raporlandı.

Eğitime kalkınma ajansları, danışmanlık şirketleri, sektörel kuruluşlar üniversiteler ve kamudan 32 kişi katıldı ve katılımcılara eğitim sonunda sertifikaları verildi.

İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Eğitimi Geri Bildirim Notu:

TTGV daha önce “UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı” kapsamında ulusal çapta bir eğitim düzenlemiş ve 68 ulusal uzmanının kapasite gelişimine katkı sağlamıştı.

Detaylı bilgi için:

http://www.ekoverimlilik.org/?page_id=470
http://www.ttgv.org.tr/tr/izmirde-ekoverimlilik-temiz-uretim