“Uluslararası Endüstriyel Simbiyoz Çalışma Konferansı” gerçekleştirildi.

Internatinonal Synergies Ltd. tarafından gerçekleştirilen Konferansta uygulamalı endüstriyel simbiyoz alanında ve aşağıda yer alan konularda uzmanlığa ve bilgi birikimine sahip uluslararası düzeyde katılımcılar yer aldı:

  • İklim değişikliği
  • Enerji güvenliği
  • Eko-inovasyon
  • Yeşil büyüme
  • Kaynak güvenliği
  • Bölgesel ekonomik kalkınma

İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi’nin yürütücüsü olan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Çevre Projeleri Koordinatörü Sn. Ferda Ulutaş’ın da yer aldığı konferansta katılımcılardan oluşan çalışma grupları endüstriyel simbiyozun tüm potansiyellerinin kullanılması amacıyla aşağıda belirtilen temalar üzerinde çalıştılar:

  • İklim değişikliği ve enerji güvenliğine yönelik endüstriyel simbiyozun rolü,
  • Eko-inovasyonun ve yeşil büyümenin hızlandırıcısı olarak endüstriyel simbiyoz,
  • Kaynak güvenliği çerçevesinde endüstriyel simbiyozun rolü: daha uzun sürelerde verimli kullanım için kaynakların korunması,
  • Bölgesel ekonomik kalkınmada bir araç olarak endüstriyel simbiyoz.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi için:
http://www.iwcais.com

Endüstriyel Simbiyoz hakkında detaylı bilgi için:
www.endustriyelsimbiyoz.org