İZKA'nın eko-verimlilik (temiz üretim) alanındaki faaliyetleri artarak devam edecek.

İzmir Kalkınma Ajansıİzmir Kalkınma Ajansı 2010-2013 Bölge Planında belirttiği stratejik eksenlerden biri olan sürdürülebilir çevre kapsamında eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamalarının yaygınlaştırılması için TTGV ve EBSO ile Ekim 2011’de işbirliği protokolü yapmıştır.

Protokol doğrultusunda “İzmir’de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi” başlatılmış olup, bölgedeki eko-verimlilik (temiz üretim) çalışmaları Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından İZKA, EBSO ve ODTÜ işbirliği ile yürütülmeye devam etmektedir.