International Recycling and Reuse (R&R) Conference 2012 İstanbul

İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nin organize ettiği “International Recycling and Reuse (R&R) Conference /Uluslararası Geridönüşüm ve Yeniden Kullanım Konferansı” etkinliği ile aşağıda yer alan konularda araştırmacılar ve uygulamacılar için yeni fikirlerin değişiminin yapılacağı ve inceleneceği bir platform oluşturulması hedefleniyor:

  • Entegre atık yönetimi
  • Kirletici maddelerin tanımlanması, kontrol ve arıtımı
  • Sağlıkla ilgili konular
  • Geridönüşüm ve yeniden kullanım için özgün uygulamalar
  • Yenilenebilir enerji kaynakları
  • Yeşil teknolojiler
  • Geridönüşüm ve yeniden kullanım pazarının gelişimi.
Etkinliğin 04 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilecek “Management Aspects of Recycling and Reuse” oturumunda ise Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın faaliyet alanlarından olan iki yaklaşımın da katılımcılara sunulması planlanıyor:
  •  Adaptation to Climate Change in Industry: Demonstration Projects for Water Saving through Eco‐Efficiency Approach.
  •  A New Approach to Industrial Waste Recycling in Turkey: Industrial Symbiosis in Iskenderun Bay (Bu konu başlığıyla ilgili detaylı bilgi için : www.endustriyelsimbiyoz.org).
Konferans hakkında detaylı bilgi için: http://rr2012.istanbul.edu.tr/index.html