“Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Paneli” OSTİM’de gerçekleştirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl??? Verimlilik Genel Müdürlü?ü ile OST?M Organize Sanayi Bölgesi Çevre Birimi ve Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi’nin i?birli?i ile 16 Nisan 2012 tarihinde OST?M’de düzenlenen “Temiz Üretim/Eko-verimlilik” konulu panelde  TTGV Çevre Projeleri Koordinatörü Sn. Ferda Uluta? “Sanayide Eko-verimlilik ve Uygulamalar?” hakk?nda bilgiler verdi.