Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanındaki uzmanlara çevre eğitimi verildi.

“Türkiye’de Tekstil Sektöründe Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması” Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında sürdürülebilir endüstriyel kalkınma ve uluslararası endüstriyel işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından 3-5 Nisan 2012 tarihlerinde İstanbul’da organize edilen “Sorumluluk Sahibi Girişimcinin Başarı Programı (REAP)” eğitimi tamamlandı.

Eğitimde UNIDO İş Ortakları Yaklaşımı ve UNIDO Temiz Üretim Programı temelinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ilkelerinin ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından benimsenmesi hedeflendi.

Kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı ele alınırken en önemli boyutlarından olan çevre yönetimi ve temiz üretim konularına yönelik eğitimler Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) temsilcileri Ferda Ulutaş ve Emrah Alkaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Göksel N. Demirer ve TÜBİTAK-MAM Enerji Enstitüsü uzmanı Dr. Namık Ünlü tarafından verildi.

TTGV, Ortak Programda firmaların çevre yönetimi ve temiz üretim konusundaki mevcut durumlarını ortaya koyan ve öneriler geliştiren çalışmalarıyla edindiği tecrübelerin yanı sıra daha önce yürütmüş olduğu temiz üretim projelerinin çıktıları da katılımcılarla paylaştı.

Eğitim kapsamında katılımcılara REAP yazılımı ve REAP hakkında çevresel, sosyal ve finansal açıdan verilen bilgilerin yanı sıra uluslararası firmaların KSS deneyimleri hakkında da bilgiler verildi.

TTGV’nin konuyla ilgili olarak yürüttüğü projeleri hakkında detaylı bilgi almak için:

http://www.ttgv.org.tr/tr/kurumsal-sosyal-sorumluluk-ve-cevre