Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu

Tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek etkilerinin azaltılması, çevreyle uyumlu yöntemlerin tercih edilmesi ve temiz üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 14 Aralık 2011 tarihinde “Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği” yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu nedenle hem ilgili tebliğin tekstil sektöründe yol açacağı düzenlemeler hem de tekstil üretimiyle ilgili mevcut durumun tespit edilmesi amacıyla tüm paydaşlarla bilgi alışverişi yapılması hedeflenmiş ve 28-30 Mart 2012 tarihleri arasında “Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir.

Sempozyumda Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından, UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı kapsamında yapılan çalışmalar ve elde edilen somut çıktılar da paylaşılmıştır. Tekstil firmalarının kendi deneyimlerini de paylaştığı sempozyumda TTGV’nin mevcut durumda yürütmekte olduğu “Türkiye’nin Tekstil Sektöründe KOBİ’ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması” Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında tekstil firmalarına yönelik olarak yürüttüğü çevre yönetimi ve temiz üretim çalışmaları konusunda da bilgiler verilmiştir.

Sempozyumda yapılan TTGV sunumları:

Temiz üretim konusunda kavramsal açıklamaların da yapıldığı sempozyumda tebliğe yönelik ihtiyaçlar, en iyi uygulamalar gibi pek çok farklı açıdan tekstil sektörü ve temiz üretim değerlendirmeleri yapılmıştır.

Tekstil sektöründe çevre yönetimi ve temiz üretim uygulamaları ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) yaklaşımı konusunda yürütülen TTGV projeleri hakkında detaylı bilgi almak için:

www.ttgv.org.tr/tr/kurumsal-sosyal-sorumluluk-ve-cevre