İzmir'de Eko-verimlilik çalıştayı gerçekleştirildi.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) yürütücülüğünde ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ortaklığında 2011 Ekim ayında başlatılan “İzmir’de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında yapılan çalışmalar “Durum Değerlendirme Aşaması” taslak raporuyla ele alındı ve bilgilendirme toplantısıyla tanıtıldı.

 

Toplantıda İZKA, TTGV ve ODTÜ yetkilileri tarafından aşağıdaki sunumlar sunuldu:

Bilgilendirme toplantısının ardından taslak raporda ortaya çıkan ihtiyaçlar ve potansiyeller göz önünde bulundurularak eko-verimlilik konusunda bölgesel bir eylem planı oluşturulması amacıyla çalıştay gerçekleştirildi.

Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları, üniversite gibi çeşitli paydaş temsilcilerinin katılım gösterdiği çalıştayda “Politika ve Stratejiler”, “Finansal Mekanizmalar”, “Bilgi Paylaşım Mekanizmaları ve İşbirlikleri”, “Kurumsal Kapasite ve Farkındalık” konularına yönelik gerçekleştirilmesi gereken eylemler ortaya çıkarıldı.