“Sanayide Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Kılavuzu: Yöntemler ve Uygulamalar” kitabı yayınlandı.

Eko-verimlilik_Temiz-Uretim_Genel-Kilavuzu_small

UNIDO Eko-verimlilik Programı’nın sürdürülebilir ve kalıcı bir etki sağlayacak önemli çıktılarından biri olan “Sanayide Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Kılavuzu: Yöntemler ve Uygulamalar” kitabı sanayicimize ve ilgili uzmanlarımıza eko-verimlilik (temiz üretim) alanında uygulamaya yönelik yol göstermesi amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzun hazırlanması aşamasında uluslararası yayınlardan faydalanılmış ve Program süresince edinilen deneyim ve bilgi birikimi de kılavuza yansıtılmıştır.

Genel Kılavuzu pdf formatında indirmek için tıklayınız…