İklim Değişikliğine Uyum Bölgesel Toplantısı İzmir’de gerçekleştirildi.

Iklim Degisikligine Uyum ToplantisiTürkiye’nin ?klim De?i?ikli?ine Uyum Kapasitesinin Geli?tirilmesi Birle?mi? Milletler Ortak Program

? kapsam?nda iklim de?i?ikli?ine uyum bölgesel toplant?lar? Samsun, ?zmir ve ?anl?urfa’da gerçekle?tirildi. Türkiye’nin önemli nehir havzas?na sahip illeri olmas

Ferda Uluta? ve Sn. Emrah Alkaya taraf?dan sanayide gerçekle?tirilen iklim de?i?ikli?ine uyum çal??malar? hakk?nda kat?l?mc?lara bilgi verildi.

Sunum:
Sanayide ?klim De?i?ikli?ine Uyum ve Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Program?
Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Pilot Projeleri Sa?lanan Kazan?mlar

Detayl? bilgi için:
www.ekoverimlilik.org
www.undp.org.tr